حاجی کوهنورد و دکل¬های برق (خراسان شمالی)

1,644

این ویدئو در 3 اپیزود:1- استفاده از گروه کوهنوردی برق خراسان شمالی برای عبور از مناطق صعب العبور و کوهستانی به منظور رفع قطعی برق شیروان در سرما و یخبندان سخت زمستان 2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان خراسان شمالی3- تاسیسات مهم استان خراسان شمالی ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویدئو است.