۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، ارمغان سوء مدیریت ها!

94

رادیو ایران - 26 مرداد 98- 08:00| با وجود آغاز رصدحساب های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها موجب شده همچنان سودجویان بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند .

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده