تظاهرات ضد ترامپ این بار در ایرلند

117
هزاران نفر از مردم جمهوری ایرلند در اعتراض به سفر رئیس جمهوری آمریکا به کشورشان در دوبلین، پایتخت تظاهرات کردند.
pixel