24
این امامنا؟؟ 26 دنبال‌ کننده
24 بازدید
اشتراک گذاری
دوقطبی می‌سازند که بتوانند در انتخابات بگویند اگر اینها بیایند سرتان هوو می‌آورند، درست مانند دیوارکشی در انتخابات؛ اینها همینقدر کثیفند. هدف رسانه های جبهه مقابل داغ کردن و مانور روی موضوعات فرعی و کم اهمیت از جمله این موضوع است.
pixel