خجولیگری ، نه خجالتی(نداشتن آگاهی از محیط موجود)

95

# جهت دریافت رایگان دوره های آموزشی به قسمت *درباره کانال* گروه موفقیت aparat.com/movafaghiat_1404 مراجعه فرمائید #