سینه و زنجیر زنی محرم روستای ساقدر

462

مراسم علم کشی روستای ساقدر در محرم 1398 سینه و زنجیر زنی عزاداری ساقدریها

حسین گرامی 32 دنبال کننده
pixel