خاصیت مغناطیسی مواد (ویدیوی هفتم مغناطیس)

2,806
وهب محقق 623 دنبال‌ کننده
تدریس قسمت خاصیت مغناطیسی مواد از فیزیک یازدهم (مشترک ریاضی و تجربی) با نمایش آزمایش های گوناگون و حل مثال
وهب محقق 623 دنبال کننده
pixel