ویدیو ایمپلتنت دندان

88

اگر شما دندانتان را کشیده باشید، ممکن است دندانپزشک به شما پیشنهاد ایمپلنت بدهد. ریشه دندان به طور کامل برداشته می شود تا ایمپلنت به جای آن قرار بگیرد. اگر به طور صحیح از ایمپلنت مراقبت کنید، می تواند یک عمر دوام بیاورد. با دندانپزشک خود مشورت کنید : برخی از بیمه ها ایمپلنت را پوشش نمی دهند. راه ارتباطی با مطپ : اپلیکیشن مطپ را از کافه بازار یا سیب اپ دانلود نمایید و درخواست مشاوره خود را ثبت کنید.خیلی زود مطپی شوید