برترین ها پلاس؛ اقتصاد ایران مثل ونزوئلا نمی شود

6,317
برترین ها پلاس را غروب دوشنبه ضبط می کنیم تا ظهر سه شنبه منتشر شود، غروب دوشنبه یعنی این که هنوز خبر استعفای ظریف نیامده بود و خب در برنامه این هفته درباره استعفای خبرساز ظریف کاری از ما بر نمی آمد. این بار با تورم، دلار، تِرک خبر ساز یاس و... شوخی کرده ایم
pixel