ویژه برنامه شهادت حضرت علی علیه السلام کاری از رادیو دارالفنون

384
ویژه برنامه شهادت حضرت علی علیه السلام، گویندگان:بهاره بابالو، مهسان موسوی، سروه امینی، حمید خزایی، داود رمضانی. کاری از رادیو دارالفنون خرداد 1398 تدوین : آقای داود رمضانی هنرجوی تدوین آموزشگاه هنری و سینمایی دارالفنون
دارالفنون 111 دنبال کننده
pixel