افشاگری انتخاب رشته کنکور سراسری

7,561

در این فیلم خلاصه و مفید توضیح دادیم چگونه می توان با یک رتبه بسیار نا مناسب با یک انتخاب رشته حرفه ای در دانشگاه های دولتی تهران قبول شد علیرضاشفیعی معجزه انتخاب رشته ایران