برنامه_تلویزیونی #ماه_نشان از #شبکه_قرآن_و_معارف_سیما

136

#برنامه_تلویزیونی #ماه_نشان از #شبکه_قرآن_و_معارف_سیما با #مداحی #حاج_محسن_مرادی با اجرای #مجری_توانمندصدیق ارجمندم حاج #سید_مصطفی_موسوی عزیز و جناب نصرآبادی و به #تهیه_کنندگی حاج #مهدی_حسین_زاده عزیز