خدا مرگم بده - حاج محمود كریمی

982
لیمو 2.8 هزار دنبال‌ کننده

بابا، تو موج بلا بودم بابا، با نامحرما بودم بابا، من انگشت نما بودم... .. خدا خیرش بده، سر من عمه آزرده خدا خیرش بده، به جای من کتک خورده خدا خیرش بده روزی صد مرتبه مرده علم به دوش حرم بوده و تو هر کوچه سپرم بوده حالا مراقب زخمای تازمه بیا که لحظه تشییع جنازمه بابا، چشمم خوب نمیبینه بابا، سیلی خوردم از کینه بابا، گوشم خیلی سنگینه

لیمو 2.8 هزار دنبال کننده
pixel