نگاه اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare

1,029
در این ویدیو نگاهی اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare داریم و بخش های مختلف بازی را بررسی و پیرامون آن بحث کرده ایم.www.bazinameh.org
بازینامه 203 دنبال کننده
pixel