نگاه اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare

722

در این ویدیو نگاهی اجمالی به بازی Call of Duty: Modern Warfare داریم و بخش های مختلف بازی را بررسی و پیرامون آن بحث کرده ایم. www.bazinameh.org

بازینامه
بازینامه 54 دنبال کننده