نمایشگاه علوم دامی /بازدید دانش اموزان / غرفه سامان دام وطن /نماینده فدراسیون جه

251
بازدید دانش اموزان از غرفه سامان دام وطن در دانشگاه خوارزمی استان البرز و با حضور ده ها هزار بازدید کننده و مخصوصا دانش اموزان و نوجوانان و پاسخ به سوالات این اینده سازان در مورد سگ و کاربرد های ان در امداد و امنیت و جستجو سامان دام وطن نماینده فدراسیون جهانی سگ آلیانز در کشور ایران www.sdvdog.com www.sdv-c.ir تلفن دفتر مرکزی sdv 02634809914 02634809617
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel