صحبت های شنیدنی شهید مشتاقی در مستند شهید فیروزآبادی

1,364
شهید مشتاقی از شهدای مدافع حرم استان مازندرانه که در خان طومان به شهادت رسید .... مازندران این روزها داغدار 13 شهید مدافع حرمه و 21 جانبازه ...
pixel