بازدید وزیر اموربین‌‌الملل حزب حاکم چین

332
بازدید وزیر اموربین‌‌الملل حزب حاکم چین از پارک فناوری پردیس با حضور معاون علمی فناوری رییس جمهور | دوشنبه 7 مرداد 1398
pixel