مکنده شهری

539
لایروبی انواع لاگون، شستشوی شبکه های فاضلاب شهری، جوی ها، کانال های روباز و روبسته، رسوب گیرهای شهری، رفع انسداد کانال ها و شبکه های فاضلاب
pixel