کارگاه مدیریت کلاس مجازی همزمان، دکتر طوفانی نژاد، جلسه اول

73
E.Toofaninejad 15 دنبال‌ کننده
یكی از روش‌های آموزش مجازی برگزاری كلاس‌های مجازی همزمان است كه هم اكنون توسط دانشگاه‌های كشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود شبیه بودن ظاهر این روش با كلاس‌های حضوری و چهره به چهره، مدرسین در اجرا و مدیریت این كلاس‌ها به دلیل بار شناختی بالا، با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند كه باعث افزایش خستگی مدرس و كاهش رضایت دانشجو می‌شود. در این كارگاه روش‌ها و تكنیك‌هایی كاربردی جهت مدیریت مناسب كلاس‌های همزمان كه نتیجه آن افزایش درگیرشدن دانشجو در فعالیت‌های كلاس می شود، ارائه می‌گردد.
E.Toofaninejad 15 دنبال کننده
pixel