محصولات شرکت های بورسی چطور نرخ گذاری می شوند؟

64

محصولات شرکت های بورسی به روش های مختلف نرخ گذاری می شوند، عدم اطلاع از این روش ها سبب می شوند محاسبه سودآوری شرکت ها برای ما دشوار بوده و پیش بینی آینده شرکت برای ما دشوار شود. ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/