نقالی حسین جوادی در آیین سپاس خرمشهر

241
آیین سپاس خرمشهر با سخنرانی ناخدا هوشنگ صمدی و تقدیر و اهدای تندیس سپاس خرمشهر اثر گروه هنری سی تاب به ایشان از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی به کوشش و دبیری کورش جوادی برگزار شد. https://shahnamehpajohan.ir/
pixel