گزارش ویدیویی نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو

192

در این گزارش ویدیویی از زاویه دوربین برنامه فوتون به نخستین المپیاد بین المللی فناوری نانو نگاه می کنیم. فوتون نام مجله ای علمی است که در زمان کوتاه 15 دقیقه ای از شبکه چهار پخش می شود و نگاهی دارد بر موضوعات مختلف علمی. اطلاعات بیشتر در خصوص المپیاد بین المللی فناوری نانو را در سایت نانوسان می توانید بخوانید: www.nanosun.ir

نانوسان
نانوسان 42 دنبال کننده