جزئیات ساماندهی بازار خودرو

365
شبکه یک - 19 خرداد 98- 14:00| فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت گفت: تدوین و ابلاغ دستور العمل قیمت گذار خودرو را در چارچوب سیاست های دولت بلافاصله مورد بازنگری از طریق سازمان حمایت در دستور کار قرار گرفته که در کمیته خودرو طرح شود و حتما در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی قطعا این مبنای عمل برای قیمت گذاری خودرو قرار خواهد گرفت. با نمایندگی های متخلف برخورد می کنیم.
پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel