خدایا! چرا به خودت می گیری! - استاد علیرضا پناهیان

1,170
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزاردنبال‌ کننده

ما پزشک می رویم نسخه می دهد برای بیماری های بسیار مهلک. عمل نمی کنیم هی عذرخواهی نمی کنیم از آقای دکتر. یک بار هم عذرخواهی کنیم آقای دکتر می گوید خب حالا به من ربطی ندارد. حتماً این را می گوید. می گوید حالا نمی خواهد از من عذرخواهی کنی. ولی خداوند متعال خودش را آورده وسط توی زندگی انسان. من از مادرت بدتر تو را دوست دارم! خداوند متعال این عالم را منظم آفرید از مادرت بدتر تو را دوست دارم!

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.2 هزار دنبال کننده
✔ مهدی

✔ مهدی

4 ماه پیش
داداش راضی باشی من این کلیپو تو کانال خودم نشر دادم
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ اشکالی نداره