بررسی مکانیزم سنسورهای بیل مکانیکی

484
ماشین یار مدیا 28 دنبال‌ کننده
در این ویدئو ضمن معرفی سنسورهای خاص، عملکرد و اهمیت آن ها مورد توجه قرار می گیرد و نقشی که در عملکرد بیل های مکانیکی ایفا می کنند، بررسی می شود.
pixel