برنامه دوربین؛ قسمت 13 ؛ برف بی سابقه در سوئد ؛ شبکه جهانی جام جم

154

قسمت سیزدهم؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: حدود صد سال بود که چنین برفی در سوئد نیامده بود. ارسالی از: خانم امینی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45