دیدار رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با دکتر عباس رضایی (استاندار اصفهان)

68
در روز 27 فروردین 1398 رئیس و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان با دکتر عباس رضایی دیدار کردند. در این دیدار توصیه هایی از جانب استاندار مطرح شد. برای دریافت گزارش کامل خبر، ویدئو را دنبال کنید.
pixel