دستور sum و sumif در اکسل

438

در این ویدئو نحوه استفاده از دستور sum و sumif آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده