احساس گناه پس از رابطه جنسی

1,750
احساس گناه ای که بعد از انجام رابطه جنسی مشروع بین همسران پیش می آید، اغلب در افرادی دیده می شود که باور دارند رابطه جنسی، کاری اخلاقی و پاک نیست. این افراد بطور معمول نمی توانند از رابطه جنسی لذت ببرند که در آینده باعت بروز مشکلات بین همسران خواهد بود.همسران باید از رابطه جنسی لذت ببرند تا در نهایت به رضایتمندی جنسی برسند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت "سوشا مدیاز" مراجعه کنید. www.soshamedias.com
pixel