26 ترفند زیبایی که واقعاً کاربردی هستند

1,707
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

00:17 برجستگی های جعلی ایجاد کنید 00:32 نحوه ایجاد کانتور ابرو مناسب 02:11 چگونه جوش ها را پنهان کنیم

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده