پیامی که حضور حشد الشعبی در کمک به سیل زدگان در ایران برای

62

سخنرانی استاد رائفی پور در مورد پیام حضور حشد الشعبی در کمک به سیل زدگان ایران , به دنیا ؛ و پشت پرده قتل طلبه همدانی ؛ نقش مهناز افشار در تحریک افکار عمومی در قتل طلبه همدانی ؛ نقش سلبریتی ها در قتل طلبه همدانی ؛ علت حضور حشد الشعبی در ایران؛

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.5 هزار دنبال کننده