آیا ایران مسئولیت فاجعه منا را پذیرفته؟!

169

صحبتهای رئیس سازمان حج و زیارت درباره ادعای پذیرش مسئولیت فاجعه منا از سوی ایران 

کلاکت
کلاکت 11.1 هزار دنبال کننده