تجارب آقایان حسین الهی و شایان طباطبائی، دانشجوی مهندسی برق

133
دانشگاه صنعتی اینهوون هلند #کلیپ #همایش بزرگ آشنایی با چالش های #ادامه_تحصیل در خارج از کشور
pixel