گوشه هایی از بازآفربنی عمارت شهرداری اردبیل

341
سایت ساوالان خبر: گوشه هایی از بازدید امام جمعه اردبیل و نماینده ولی فقیه در استان از طرح بازآفرینی عمارت شهرداری اردبیل
pixel