ظریف در مرکز مطالعات نروژ در مورد برجام و ترامپ چه گفت؟

87
دکتر ظریف در مرکز مطالعات نروژ: برجام یک سند صد و پنجاه صفحه ای است که بر روی واژه واژه آن بحث شده است، ناگهان ترامپ می گوید برجام را قبول ندارد. کدام کشوری حاضر به گفتگوی مجدد در این شرایط است.
pixel