برنامه زنده شبکه دو سیما - تیم رباتیک دانش قلهک

702
تیم رباتیک دانش قلهک توانست در مسابقات رباتیک فیرا کاپ جهانی ۲۰۱۷ تایوان مقام قهرمانی را کسب کند.
pixel