احمد محمدی -ما نابغه بدنیا می آییم (آکادمی بازار)

190
مغز انسان بسیار قدرتمند است هردفعه که ما کار جدیدی را انجام میدهیم نورونهای عصبی مغز در بخش قدیم مسیر جدیدی را ایجاد می کنند و اگر ما آن کار را دوباره تکرار کنیم، مسیر جدید ایجاد شده قطور و قطور تر می شود تا اینکه تبدیل به عادت می شود. و هر دفعه هم که ما عادتی را با اراده کنار می گذاریم مسیر نورونهای عصبی مغز آن عادت را کم رنگ می کنیم... برای مشاهده مقالات، پادکست ها و ویدیوهای بیشتر در زمینه موفقیت به سایت آکادمی بازار(مرجع موفقیت ایران)www.BazarAcademy.ir مراجعه فرمایید.
pixel