افتتاح 20 طرح محرومیت زدایی در دهستان اخترآباد ملارد

361
20 طرح صنعتی، اشتغالزایی، رفاهی، کشاورزی و ورزشی با 20 میلیارد ریال اعتبار در دهستان اخترآباد شهرستان ملارد به بهره برداری رسید.
pixel