دانشکده فنی علامه حسن زاده آملی - تئوری حرکت - مدرس بهزادی

278
H.A.Behzadi 40 دنبال‌ کننده
دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی و حرفه ای علامه حسن زاده آملی - گروه مکانیک خودرو - درس تئوری حرکت - مدرس بهزادی
H.A.Behzadi 40 دنبال کننده
pixel