صحبت دکتر شاهین روحانی در مورد برندگان نوبل 2015

1,554
1,554 بازدید
اشتراک گذاری

دکتر شاهین روحانی استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن فیزیک ایران روز سه شنبه 14 مهر در برنامه چرخ شبکه 4 سیما شرکت کردند. ایشان در این برنامه درباره جایزه نوبل فیزیک امسال که به کشف نوسان نوترینوها و جرم دار بودن آن اختصاص داشت به گفتگو نشستند. yaftehha.ir

pixel