استفاده کارگران فولکس واگن از عینک های هوشمند

16

فولکس واگن به تازگی عینک های هوشمند سه بعدی را در اختیار کارگران خود در کارخانه ی ولفسبورگ آلمان قرار داد. همانطور که در خبرهای گذشته گفته بودیم، گوگل تصمیم دارد تا از عینک های هوشمندش در صنایع استفاده کند. در همین راستا در اولین قدم عینک های گوگل گلس نسخه ی Explorer در اختیار کارکنان لجستیک فولکس واگن قرارگرفت تا تا به آنها برای انتخاب درست قطعات و جایگزینی مناسب انها در بدنه خودروها کمک کند.

۱ ماه پیش
#
مانکن - قسمت 8
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
مانکن - قسمت 8