قبل و بعد ارتودنسی: درمان برجستگی لب ها و دندان ها

1,296

برجستگی لب زیبا تلقی می شود به شرطی که در ناحیه قرمزی لب باشذ ولی اگر لب ها در قاعده برجسته باشند، حالت پوزه مانندی به لب ها می دهد که زیبا نیست. در بسیاری از افراد می توان با ارتودنسی برای رفع برجستگی لب، مشکل را برطرف کرد. برای توضیحات بیشتر به Drgogani.com رجوع کنید!

pixel