قسمت 12 - سریال دلیران تنگستان - با زیرنویس انگلیسی

877

کد ویدیو: 3896 این سریال دو بخش تاریخی را تحت پوشش قرارمی دهد؛ ابتدا به دوره کوتاه مبارزات «احمد تنگستانی» و چند سال بعد، به ادامه دهنده راه او، «رئیس علی دلواری» می پردازد.