ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

داستان پروژه روز هک (enahang.ir)

13
دوشنبه جلسه پروژه ماهانه داشتیم. قرارمون تو قدیمی ترین ساختمون شهر بود.... کار سه نفر همیشه بهتر از دو نفره، حتی اگر سومی الینا باشه. -------> بازبینی و اصلاح کد در ای نهنگ___________ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست (enahang.ir)
pixel