فن بیان و صدا سازی-تمرین بلندخوانی

5,217

در این ویدیو کوتاه استاد محمد پیام بهرام پور درباره ی نحوه ی چگونگی بلند خوانی توضیح می دهند. این ویدیو بخش کوتاهی از دوره الکترونیکی فن بیان و صداسازی می باشد. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.