پشت پرده حسابهای سپرده قوه قضائیه

128
علی رازینی از مسئولین باسابقه قوه قضائیه، ماجرای افتتاح حسابهای سپرده قوه قضائیه که اخیرا جنجالی شده را در برنامه تلویزیونی دست خط بیان میکند: khaterenegari.com
خاطره نگاری 262 دنبال کننده
pixel