فرود ایرباس ٣٢١ اطلس گلوبال در فرودگاه استانبول

933

فرود ایرباس ٣٢١ اطلس گلوبال در فرودگاه استانبول از درون كاكپیت - باما همراه باشید ... www.SepidParvaz24.com

سپید پرواز
سپید پرواز 13 دنبال کننده