فرود ایرباس ٣٢١ اطلس گلوبال در فرودگاه استانبول

1,209
فرود ایرباس ٣٢١ اطلس گلوبال در فرودگاه استانبول از درون كاكپیت - باما همراه باشید ... www.SepidParvaz24.com
سپید پرواز 13 دنبال کننده
pixel