آموزش رگ گیری

7,667
آموزش روش صحیح رگ گیری و تزریق
اورژانس 115 کشور 2.8 هزار دنبال کننده
pixel