2-سرمایه‌گذاری روی طلا در بازار داخلی |پادکست ایمانی راد | سرمایه گذاری برای همه

69
در این اپیزود به پنج اصل دیگر در سرمایه گذاری اشاره می شود و سپس سرمایه گذاری روی طلا به عنوان اولین ابزار سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت تمامی ابزارهای موجود در کشور که با آنها می توان روی طلا سرمایه گذاری کرد معرفی می شود و معایب و مزایای هر یک توضیح داده می شود و در انتها به این سئوال پاسخ داده می شود که چه زمانی باید طلا خرید. این اپیزود فقط به سرمایه گذاری روی طلا در ایران می پردازد.
pixel