قسمت 17 (آخر) - مسابقه دوربین 98 - فینال فصل چهارم

246

7846-" مسابقه دوربین " به کارگردانی احمد کاوه و اجرای خانم وکیلی ، ضمن حفظ شکل رقابتی برنامه سعی شده اطلاعات عمومی بیننده افزایش یابد و اوقات شادی را هم برای شرکت کنندگان و هم مخاطب برنامه ایجاد نماید. (تاریخ پخش : 25 فروردین 98)